Velkommen til Matematikprofilen

Matematikprofilen er et test- og evalueringsmateriale til matematik i 1.-3. klasse, som giver bred information om hver elevs matematiske færdigheder, viden og kompetencer set i forhold til Fælles Mål. Materialet tegner en faglig profil for hver elev, der både udgør et øjebliksbillede af elevens matematikfaglighed og kan anvendes som grundlag for planlægning af den følgende matematikundervisning. Matematikprofilen retter sig derfor mod både elever, lærere, forældre og skoleledelse.

I Matematikprofilen er vurderingen af elevernes matematiske faglighed kriteriebaseret. Det betyder, at elevernes arbejde bliver vurderet i forhold til kriterier, der bygger på Fælles Mål, og er fastlagt af forfatterne i samarbejde med andre fagfolk.

Matematikprofilen består på hvert klassetrin af et elevhæfte, som indeholder tre dele: A, B og C. I alle tre dele testes elevernes færdigheder, viden og kompetencer både i forhold til målene inden for de matematiske stofområder og inden for de matematiske kompetencer. Opgaverne i del A tager udgangspunkt i stofområder, opgaverne i del B tager udgangspunkt i både stofområder og kompetencer, og opgaverne i del C tager udgangspunkt i kompetencerne.

Udviklingen af Matematikprofilen er bl.a. sket i samarbejde med matematiklærere fordelt over hele landet. Materialet er afprøvet af flere hundrede elever i 1.-3. klasse ved afslutningen af skoleåret 2016/17, og resultaterne af denne afprøvning er blevet bearbejdet statistisk af professor emeritus Svend Kreiner og har dannet grundlaget for den endelige færdiggørelse af materialet.

Matematikprofilen er foreløbig udkommet til 1.-3. klasse.


Lektor i matematik, Læreruddannelsen på Campus Carlsberg. Tidligere matematiklærer i grundskolen. 

Forfatter til flere lærebøger, cand.pæd. i didaktik (matematik).Matematikvejleder og -lærer i grundskolen.

Forfatter til flere lærebøger, cand.pæd. i didaktik (matematik) og medlem af opgavekommissionen i matematik under Ministeriet for Børn og Undervisning.Lektor i matematik, Læreruddannelsen på Campus Carlsberg. Tidligere matematiklærer i grundskolen. 

Forfatter til flere lærebøger, cand.pæd. i didaktik (matematik) og medlem af opgavekommissionen i matematik under Ministeriet for Børn og Undervisning.